| Αρχική Σελίδα | | Η Εταιρία | | Υπηρεσίες | | Επικοινωνία |

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

«Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού»
«Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία» - MH ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
Τρίτη (3η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων ’’Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων’’ του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016
Πέμπτη (5η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Γενική Επιχειρηματικότητα" του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016
«Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων»
Τέταρτη (4η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Γενική Επιχειρηματικότητα" του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016
Δεύτερη (2η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων ¨Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων¨ του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016
Εγγυήσεις νέων δανείων κεφαλαίων κίνησης για μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις
Παροχή Κεφαλαίων Κίνησης άτοκα, με επιδότηση επιτοκίου στο 100% για δύο χρόνια, λόγω πανδημίας COVID-19
Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της πανδημίας του COVID-19
Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19
«Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης» – 100% επιδοτούμενο.
Προκήρυξη καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του ν.4399/16
ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας: «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την αναβάθμισή τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού»
Ανακοινώσεις προγραμμάτων LEADER
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.4399/2016) - Τρίτη (3η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα»
Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση – Εκπαίδευση
ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ – ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ ΕΣΠΑ 2014-2020
ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ – ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ ΕΣΠΑ 2014-2020
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ ΕΣΠΑ 2014-2020
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.4399/2016) - Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το καθεστώς ενίσχυσης «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού»
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.4399/2016) - Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το καθεστώς ενίσχυσης «Γενική Επιχειρηματικότητα»
«ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – Η ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020»
Δημοσίευση πρόσκλησης για την Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.2.2 «Μεταποίηση, εμπορία ή /και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων»
Δημοσίευση πρόσκλησης για την Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος) του ΕΣΠΑ 2014-2020 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή /και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020
Προκήρυξη του προγράμματος «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ)
Προκήρυξη των τεσσάρων προγραμμάτων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ 2014-2020 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
3η Πρόσκληση - Προκήρυξη για την υλοποίηση Επενδύσεων στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος Leader
Αναμενόμενα Προγράμματα Επιχορήγησης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων στα πλαίσια της
3ης Πρόσκλησης του Μέτρου 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων», συνολικού προϋπολογισμού ύψους 100.000.000€
Προκήρυξη για την υλοποίηση Επενδύσεων στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος Leader
Προκήρυξη του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)»
Χρηματοδότηση των συστημάτων εισροών – εκροών των πρατηρίων υγρών καυσίμων
Προδημοσίευση προγράμματος «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα ΙΙ»
Ενίσχυση Επιχειρήσεων στο Πλαίσιο των ΠΕΠ
Yλοποίηση Επενδύσεων στο πλαίσιο του Άξονα 3 του ΠΑΑ (ΟΠΑΑΧ) των Μέτρων 311, 312, 313
Digi Retail
Μεταποίηση στις νέες συνθήκες
ΟΠΑΑΧ & Leader
E-Security
Πράσινος Τουρισμός 2010
Ένδυση & Υπόδηση – Νέες Προοπτικές
Digi-lodge ενίσχυση ξενοδοχειακών καταλυμάτων
Καινοτόμα επενδυτικά σχέδια
Ενίσχυση εξωστρέφειας Μμε
Εφοδιαστική αλυσίδα Μμε
Digi-Content
Εναλλακτικός Τουρισμός
Εξοικονόμηση Ενέργειας Κατ΄ Οίκον
Πράσινη Επιχείρηση 2010
Πράσινες Υποδομές 2010
Π.Ε.Π. ΕΣΠΑ
Ενίσχυση Επιστημόνων - Ελευθέρων Επαγγελματιών
Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών
Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων


Καινοτόμες επιχειρήσεις υψηλής έντασης γνώσης Spin-off και Spin-out


Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης για Νέες Επιχειρήσεις


Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης για Ομάδες Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
17-09-2020: «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού»
17-09-2020: «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία» - MH ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
17-09-2020: Τρίτη (3η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων ’’Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων’’ του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016
17-09-2020: Πέμπτη (5η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Γενική Επιχειρηματικότητα" του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016
23-07-2020: «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων»
03-06-2020: Τέταρτη (4η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Γενική Επιχειρηματικότητα" του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016
03-06-2020: Δεύτερη (2η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων ¨Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων¨ του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016
03-06-2020: Εγγυήσεις νέων δανείων κεφαλαίων κίνησης για μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις
03-06-2020: Παροχή Κεφαλαίων Κίνησης άτοκα, με επιδότηση επιτοκίου στο 100% για δύο χρόνια, λόγω πανδημίας COVID-19
03-06-2020: Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της πανδημίας του COVID-19
06-03-2020: Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19
03-03-2020: «Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης» – 100% επιδοτούμενο.
15-07-2019: Προκήρυξη καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του ν.4399/16
15-07-2019: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας: «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την αναβάθμισή τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού»
15-07-2019: Ανακοινώσεις προγραμμάτων LEADER
08-01-2019: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.4399/2016) - Τρίτη (3η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα»
08-01-2019: Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
08-01-2019: Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση – Εκπαίδευση
05-01-2018: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.4399/2016) - Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το καθεστώς ενίσχυσης «Γενική Επιχειρηματικότητα»
05-01-2018: «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – Η ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020»
16-11-2017: Δημοσίευση πρόσκλησης για την Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
08-06-2017: Δημοσίευση πρόσκλησης για την Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος) του ΕΣΠΑ 2014-2020 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
27-04-2017: 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή /και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020
10-03-2017: Προκήρυξη του προγράμματος «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ)
12-02-2016: Προκήρυξη των τεσσάρων προγραμμάτων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ 2014-2020 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
30-12-2014:3η Πρόσκληση - Προκήρυξη για την υλοποίηση Επενδύσεων στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος Leader
11-12-2014:Αναμενόμενα Προγράμματα Επιχορήγησης
17-12-2013:Έναρξη υποβολής αιτήσεων στα πλαίσια της 3ης Πρόσκλησης του Μέτρου 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων», συνολικού προϋπολογισμού ύψους 100.000.000€
25-09-2013: Προκήρυξη για την υλοποίηση Επενδύσεων στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος Leader
02-08-2013: Προκήρυξη του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)»
18-07-2013: Χρηματοδότηση των συστημάτων εισροών – εκροών των πρατηρίων υγρών καυσίμων
01-07-2013: Προδημοσίευση προγράμματος «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα ΙΙ»
15/01/2013: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΕΠ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2013
25/02/2013: Προκήρυξη για την υλοποίηση Επενδύσεων στο πλαίσιο του Άξονα 3 του ΠΑΑ (ΟΠΑΑΧ) των Μέτρων 311, 312, 313
21/12/2012: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ του ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΕΠ ΤΟΥ ΕΣΠΑ (2013) την Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2013
03/05/2012: ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΕΠ ΤΟΥ ΕΣΠΑ (2012)
03/05/2012: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
14/12/2011:Ανακοίνωση του προγράμματος « Digi Mobile »
21/09/2011:Ξεκινάει στις 7 Οκτωβρίου 2011 η υποβολή επενδυτικών σχεδίων στο Μέτρο 123Α « Αύξηση της αξίας Γεωργικών Προϊόντων »
19/09/2011:Προκήρυξη του προγράμματος « Εναλλακτικός Τουρισμός »
21/06/2011:Επιχειρηματικότητα των Νέων -Από 1 Ιουλίου ξεκινάει η περίοδος υποβολής των επενδυτικών σχεδίων
25/05/2011:Δημοσίευση του Φ.Ε.Κ. που αφορά τις προδιαγραφές για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων...
23/05/2011: Παράταση για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων στο Πρόγραμμα εξωστρέφεια μέχρι 14 Ιουνίου
13/04/2011: Ξεκινάει η υποβολή επενδυτικών σχεδίων στο Νέο Αναπτυξιακό Νόμο
25/02/2011: Παράταση του Προγράμματος « Πράσινος Τουρισμός»
25/02/2011:Ξεκίνησε το Πρόγραμμα «JEREMIE»
10/02/2011: Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
07/02/2011: Σε ισχύ ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος (3908 / 2011)
20/01/2011: Προκηρύχθηκε το Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ’ οίκον"
13/01/2011: Προδημοσίευση του Προγράμματος "Εναλλακτικός Τουρισμός"
29/12/2010: Προκήρυξη του Προγράμματος "LEADER ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ"
23/12/2010: Προκήρυξη του Προγράμματος "Πράσινος Τουρισμός"
13/12/2010: Σε διαβούλευση ο νέος Αναπτυξιακός
17/11/2010: Έγκριση 372 Μικρών Σχεδίων Βελτίωσης
02/11/2010: Με εγγυητική σύντομα τα φωτοβολταϊκά
27/10/2010: Παράταση του προγράμματος Ένδυση & Υπόδηση
08/10/2010: Παράταση των προγραμμάτων ΟΠΑΑΧ μέχρι 1η Νοεμβρίου
10/09/2010: Συμπλήρωση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
11/08/2010: Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης προϋπολογισμού 13 εκατ. Ευρώ για το Νομό Φθιώτιδας
09/08/2010: Σε διαβούλευση το Σχέδιο του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου
23/07/2010: Οδηγίες για τα φωτοβολταϊκά από αγρότες
22/07/2010: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τα μικρά σχέδια βελτίωσης
21/07/2010: Από Σεπτέμβριο ξεκινά το «Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον»
19/07/2010: Προκηρύχθηκε το «Μεταποίηση στις νέες συνθήκες»
19/07/2010: Στήριξη μικρομεσαίων με κεφάλαια έως 3 δισ.
12/07/2010: Αναμένεται εντός του Ιουλίου η προκήρυξη των ΟΠΑΑΧ.
12/07/2010: Επιδότηση με 4 προγράμματα για λιανικό εμπόριο και εκδόσεις.
12/07/2010: Εκδόθηκε η ΚΥΑ για τα σχέδια βελτίωσης.
22/06/2010: Αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της 1ης Δράσης Π.Ε.Π. Ε.Σ.Π.Α. τον Δεκέμβριο του 2009.
17/06/2010: Παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων για τα προγράμματα «Πράσινη Επιχείρηση 2010» και «Πράσινες Υποδομές 2010».
15/06/2010: Eνισχύσεις 190 εκατ. ευρώ για την Ψηφιακή Σύγκλιση.
15/06/2010: Τροποποιήσεις επί της μορφής των τουριστικών μονάδων που εντάσσονται στον Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.
11/06/2010: Εκδόθηκε η ΚΥΑ σχετικά με την εφαρμογή του Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.
21/05/2010: Ενεργοποιείται το πρόγραμμα εγγυήσεων του ΤΕΜΠΜΕ που αφορά την κάλυψη φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων
17/05/2010: Έως 31/8/2011 αιτήσεις για το πρόγραμμα εγγυήσεων του ΤΕΜΠΜΕ
17/05/2010: Δημόσια διαβούλευση για τις βασικές αρχές του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου
13/05/2010: Στα τέλη Ιουνίου η κατάθεση του νέου Aναπτυξιακού
04/05/2010: Προδημοσίευση νέων προγραμμάτων επιχορήγησης
27/04/2010: Πληροφορίες για το Νέο Αναπτυξιακό Νόμο
23/04/2010: Ψηφιακές ενισχύσεις 32,19 εκ. € σε τουριστικά καταλύματα
15/04/2010: Προδημοσιεύθηκαν δύο «πράσινα» προγράμματα επιδότησης
13/04/2010: Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ το πλαίσιο εφαρμογής της «Προσέγγισης Leader»
12/04/2010: Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Πλαίσιο εφαρμογής του Άξονα 4 «Προσέγγιση LEADER» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007?2013 (ΠΑΑ)
12/04/2010: Ενίσχυση νέων αγροτών με 155 εκ. ευρώ
31/03/2010: Νέα προγράμματα για επιδότηση μέσω του ΟΑΕΔ
31/03/2010: Ερωτήσεις & απαντήσεις για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»
31/03/2010: Μέσα Απριλίου ενεργοποιείται η τρίτη φάση του ΤΕΜΠΜΕ
30/03/2010: Νέα προγράμματα 275 εκατ. Ευρώ μέσω του ΕΣΠΑ
29/03/2010: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για το ΕΣΠΑ
24/03/2010: Επενδύσεις 5,5 δισ. ευρώ από το ΕΣΠΑ για περιβάλλον και ενέργεια
19/03/2010: Σε Διαβούλευση το σχέδιο ΚΥΑ για τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης
19/03/2010: Ολοκληρώνεται την ερχόμενη Δευτέρα το 1ο στάδιο αξιολόγησης στα πλαίσια των Π.Ε.Π.
18/03/2010: Τέλη Ιουνίου η έναρξη του «Εξοικονόμηση κατ' οίκον»
17/03/2010: "Κλείνουν" οι χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων από το ΕΣΠΑ
16/03/2010: Στη δημοσιότητα το τελικό νομοσχέδιο για το ΕΣΠΑ
15/3/2010: Νέα για το ΕΣΠΑ και τον Αναπτυξιακό Νόμο
08/03/2010: Δύο νέα προγράμματα για τις ΜμΕ
05/03/2010: Επιτάχυνση διαδικασιών απορρόφησης για το ΕΣΠΑ
26/02/2010: Περιθώρια βελτίωσης της τιμής από φωτοβολταϊκά
17/02/2010: Mείωση στις τιμές ενέργειας από φωτοβολταικά
17/02/2010: Αναθεώρηση του διαχειριστικού πλαισίου του ΕΣΠΑ 2007-2013
Αρχείο »
ISO 9001 : 2008